IT Security Kompas: Handvatten en tools om het securityniveau te verhogen.
cybersecurityboek

Cybersecurity Woordenboek

Tips

Cybersecurity Woordenboek

De Nederlandse taal krijgt er in rap tempo nieuwe woorden bij. De Dikke van Dale alleen volstaat niet meer, want onze huidige maatschappij kent een hoge mate van ontwikkeling in het digitale domein. Een domein dat continu in beweging is om aan de behoefte van de samenleving te kunnen voldoen. De bijbehorende terminologie is niet voor iedereen makkelijk te begrijpen. Woorden als access control en zero-day worden op technisch vlak veel gebruikt, maar de precieze betekenis is buiten het vakgebied vaak onbekend. Er was dringend behoefte aan een Cybersecurity Woordenboek – een soort Dikke Digitale dus.

Daarom is er door Cyberveilig Nederland en 60 andere organisaties een woordenboek in het leven geroepen dat de technische professional verbindt met andere professionals, die steeds meer met cybersecurity te maken krijgen. Er is een verklarende woordenlijst opgesteld met bijna 600 cybersecuritytermen om bijvoorbeeld rapporten, adviezen of offertes beter te begrijpen.

In onze adviezen gebruiken we natuurlijk ook vakinhoudelijke terminologie. Veelal zullen dit bekende termen zijn, maar er kan altijd een vakterm gebruikt worden waar je nog nooit van gehoord hebt of waar je simpelweg een synoniem voor gebruikt. Om dat laatste te tackelen dienen we elkaar volledig te begrijpen en moeten we dezelfde taal spreken. Daarom kunt u nu gratis het complete cybersecurity woordenboek downloaden via onderstaande knop!