IT Security Kompas: Handvatten en tools om het securityniveau te verhogen.

Niveau adaptief

Niveau adaptief

Adaptief Security Niveau

Als organisatie ben je een specifiek doelwit voor hackers

Organisaties met het profiel ‘Adaptief’ zijn zich volledig bewust van de bedreigingen en risico’s voor de informatie en IT binnen de organisatie. Ze hebben een duidelijk langetermijnbeleid en de informatieveiligheid speelt bij alle bedrijfsprocessen een cruciale rol. Zo staat er een duidelijk bedrijfscontinuïteitsplan op papier.  Dit plan bevat informatie over de belangrijke bedrijfsprocessen, de infrastructuur en de data. De IT-security is voor zover mogelijk geautomatiseerd en wordt continu geëvalueerd en verbeterd. IT-medewerkers monitoren continu het interne verkeer binnen de organisatie en melden eventuele afwijkingen direct aan de securityspecialisten. De organisatie is beschermd tegen alle bekende en onbekende bedreigingen. Monitoring tooling merkt cyberaanvallen op die de security infrastructuur over het hoofd ziet.

Dit niveau van IT-security is gewenst voor organisaties die een specifiek doelwit zijn en waar de beschikbaarheid van data en processen extreem belangrijk is. Organisaties binnen dit profiel vormen een doelwit, maar zijn geen gemakkelijke prooi. Specialisten monitoren, evalueren en verbeteren immers continu de IT-security.

5 Niveau

Extra diensten

Naast de IT Security Check,
helpen we je met:

Inventarisatie

Samen inventariseren we wat nodig is om een onafhankelijke rapportage te ontvangen met het IT Security Kompas keurmerk.

Doorlopen rapportages

Vind je het fijn om de IT Security Kompas rapportage door te lopen met één van onze specialisten? Ook dat uiteraard.

Opstellen verbeterplan

Samen stellen we naar aanleiding van de rapportage een verbeterplan op, met daarin een agenda en de belangrijkste to do's.

Bespreking met IT Partner

Samen met jou bespreken we de IT Security Kompas rapportage met je IT-partner.

Beoordelen securitymaatregelen

Onze experts beoordelen of de aanwezig securitymaatregelen op de juiste manier geimplementeerd zijn.

Security abonnement

Stel vragen aan onze helpdesk en laat regelmatig een scan uitvoeren. Alleen beschikbaar na het uitvoeren van een security scan.