IT Security Kompas: Handvatten en tools om het securityniveau te verhogen.

Niveau Basis

Niveau Basis

Basis Security Niveau

Weinig bedrijfskritische en privacygevoelige gegevens

Organisaties met het profiel ‘Basis’ hebben geen vastgesteld beleid op het gebied van informatiebeveiliging en IT-security. De organisatie is minimaal betrokken bij de veiligheid en de security-aanpak is grotendeels afhankelijk van de prioriteiten van de IT-afdeling. Binnen de infrastructuur is beperkte aandacht besteed aan IT-security en er is te weinig zichtbaarheid en bewustzijn om hier proactief aan te kunnen werken. De IT-security wordt op ad-hoc basis aangepakt en er wordt gereageerd wanneer er concrete security incidenten zijn. De getroffen veiligheidsmaatregelen beschermen alleen tegen bekende aanvalstechnieken van cybercriminelen met beperkte kennis. De veiligheid van de infrastructuur en data kan hierdoor niet worden gewaarborgd waardoor de bedrijfsprocessen in gevaar kunnen komen.

Het basisprofiel is het minimale niveau voor bescherming tegen de meest gebruikte en bekende bedreigingen. Deze aanpak is geschikt voor bedrijven weinig bedrijfskritische processen en privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens. Organisaties die binnen dit profiel passen zijn voor cybercriminelen geen specifiek doel maar wel een gemakkelijke prooi

2 Niveau

Extra diensten

Naast de IT Security Check,
helpen we je met:

Inventarisatie

Samen inventariseren we wat nodig is om een onafhankelijke rapportage te ontvangen met het IT Security Kompas keurmerk.

Doorlopen rapportages

Vind je het fijn om de IT Security Kompas rapportage door te lopen met één van onze specialisten? Ook dat uiteraard.

Opstellen verbeterplan

Samen stellen we naar aanleiding van de rapportage een verbeterplan op, met daarin een agenda en de belangrijkste to do's.

Bespreking met IT Partner

Samen met jou bespreken we de IT Security Kompas rapportage met je IT-partner.

Beoordelen securitymaatregelen

Onze experts beoordelen of de aanwezig securitymaatregelen op de juiste manier geimplementeerd zijn.

Security abonnement

Stel vragen aan onze helpdesk en laat regelmatig een scan uitvoeren. Alleen beschikbaar na het uitvoeren van een security scan.