IT Security Kompas: Handvatten en tools om het securityniveau te verhogen.

Niveau proactief

Niveau proactief

Proactief Security Niveau

Organisatie met bedrijfskritische informatie en waarbij image belangrijk is

Bij organisaties met een proactief niveau zijn de directie, het hoger management en de IT-afdeling zich sterk bewust van de bedreigingen binnen het IT-landschap. De organisatie heeft een duidelijk beleid voor de korte en lange termijn opgesteld. Voor de komende 2 jaar is er minimaal een roadmap beschikbaar. De gestructureerde aanpak van het IT-beheer is reproduceerbaar en schaalbaar. Binnen de organisatie (of ingehuurd) is veel kennis over IT-security beschikbaar. Er bestaat dus een goed inzicht is in alles wat er binnen de infrastructuur en applicaties gebeurt. De logging wordt centraal opgeslagen. Bij incidenten geven de belangrijkste systemen een signaal. De organisatie is niet alleen beschermd tegen bekende en onbekende bedreigingen. Zij is ook voorbereid op mogelijke aanvallen die specifiek op haar gericht zijn.

Het proactieve niveau geeft een goede bescherming waarbij er ook maatregelen getroffen zijn om gerichte aanvallen af te slaan. Binnen de organisatie is er bedrijfskritische informatie die een hoge beschikbaarheid van IT-security vragen of het imago van de organisatie gemakkelijk kunnen aantasten. Organisaties die binnen dit niveau passen, vormen een mogelijk doelwit. Ze zijn goed voorbereid op cybercriminaliteit.

4 Niveau

Extra diensten

Naast de IT Security Check,
helpen we je met:

Inventarisatie

Samen inventariseren we wat nodig is om een onafhankelijke rapportage te ontvangen met het IT Security Kompas keurmerk.

Doorlopen rapportages

Vind je het fijn om de IT Security Kompas rapportage door te lopen met één van onze specialisten? Ook dat uiteraard.

Opstellen verbeterplan

Samen stellen we naar aanleiding van de rapportage een verbeterplan op, met daarin een agenda en de belangrijkste to do's.

Bespreking met IT Partner

Samen met jou bespreken we de IT Security Kompas rapportage met je IT-partner.

Beoordelen securitymaatregelen

Onze experts beoordelen of de aanwezig securitymaatregelen op de juiste manier geimplementeerd zijn.

Security abonnement

Stel vragen aan onze helpdesk en laat regelmatig een scan uitvoeren. Alleen beschikbaar na het uitvoeren van een security scan.